برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
faute - de - mieux

faute de mieux


(فرانسه) به واسطه فقدان کار (یا چیز) بهتر، چون بهتر از این پیدا نمی شد

faute de mieux را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن بشیری
به سبب فقدان جایگزینی بهتر
for want of a better alternative
"women often couldn't pay the fines, and sheriffs could end up imprisoning them faute de mieux"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی faute de mieux
کلمه : faute de mieux
املای فارسی : فوت دده میوکس
اشتباه تایپی : بشعفث یث ئهثعط
عکس faute de mieux : در گوگل

آیا معنی faute de mieux مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )