برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

fatigue duty


بیگاری سربازان، خدمت غیرنظامی سرباز

واژه fatigue duty در جمله های نمونه

1. The director detailed a group for fatigue duty.
[ترجمه ترگمان]مدیر با جزئیات یک گروه از تکلیف خستگی را توضیح داد
[ترجمه گوگل]مدیر گروهی را برای وظیفه خستگی توضیح داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These corporals get fatigue duty if they misbehave . Today it is toilet duty.
[ترجمه ترگمان]اگر بدرفتاری کنند، corporals خسته می‌شوند امروز وظیفه توالت است
[ترجمه گوگل]اگر آنها بدبخت شوند، این افراد فاسد می شوند امروزه وظیفه توالت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Who is on fatigue duty today?
[ترجمه ترگمان]امروز چه کسی در حال خستگی است؟
[ترجمه گوگل]امروز چه کسی در مورد خستگی کار می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fatigue duty involves nonmilitary labor.
[ترجمه ترگمان]وظیفه خستگی شامل نیروی کار غیر نظامی است
[ترجمه گوگل]وظیفه خستگی شامل کار غیر نظامی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه fatigue duty به انگلیسی

fatigue duty
• extra work assigned to a soldier (military)

fatigue duty را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fatigue duty

کلمه : fatigue duty
املای فارسی : فتیگو دیوتی
اشتباه تایپی : بشفهلعث یعفغ
عکس fatigue duty : در گوگل

آیا معنی fatigue duty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )