برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fat headed


احمق، کودن

fat headed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
کله پوک
امین جهانگرد
کله پوک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fat headed
کلمه : fat headed
املای فارسی : فات هیدد
اشتباه تایپی : بشف اثشیثی
عکس fat headed : در گوگل

آیا معنی fat headed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )