برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

fast access

/ˈfæstˈækˌses/ /fɑːstˈækses/

با دستیابی سریع

fast access را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fast access

کلمه : fast access
املای فارسی : فست عکس
اشتباه تایپی : بشسف شززثسس
عکس fast access : در گوگل

آیا معنی fast access مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )