برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

fashion

/ˈfæʃn̩/ /ˈfæʃn̩/

معنی: سبک، روش، طرز، اسلوب، طریقه، طریق، عنوان، ساختن، بشکل در اوردن، درست کردن
معانی دیگر: مد، رسم، چیز مرسوم (یا رایج)، باب روز، نحوه، چگونگی، شیوه، (به روش خاصی) ساختن، از کار درآوردن، شکل دادن به، دیسدار کردن، ساخت، هرچیز (به ویژه جامه) که طبق مد روز باشد، (نادر) نوع، گونه، (مهجور) ابداع کردن

بررسی کلمه fashion

اسم ( noun )
عبارات: after a fashion
(1) تعریف: the style of dress or conduct in current favor.
مترادف: dernier cri, last word, trend
مشابه: chic, craze, custom, cutting edge, fad, form, guise, look, mode, practice, rage, the latest, vogue

- What's the fashion in skirts these days?
[ترجمه Negar] مد روز دامن در این روز ها چگونه است؟
|
[ترجمه سارینا] این روزها چه مدل دامن مد شده؟
|
[ترجمه ترگمان] این روزها مد چه شکلی است؟
[ترجمه گوگل] مد روز در دامن این روزها چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the manner, form, or style of something.
مترادف: form, manner, mode, style, way
مشابه: approach, means, method, pattern, wise

- We must act in the proper fashion.
...

واژه fashion در جمله های نمونه

1. fashion is always in a state of flux
مد همیشه در حال تغییر است.

2. the fashion houses of paris
مزون‌های مد پاریس

3. this fashion is popular with young ladies
این مد مورد پسند خانم‌های جوان است.

4. in fashion
رایج،مد،رسم،باب

5. the current fashion
مد روز

6. after a fashion
به طور سرسری،باری به هر جهت

7. after the fashion of
به شیوه‌ی،به سبک،به رسم

8. out of fashion
نارایج،از مد افتاده،ناباب

9. a man of fashion
مردی که اهل مد است.

10. a slave of fashion
در بند مد

11. in a friendly fashion
به روش دوستانه

12. paris is a fashion center
پاریس مرکز مد است.

13. paris is the fashion capital of the world
پاریس مرکز مد جهان است.

14. a slavish adherence to fashion
پیروی کورکورانه از مد روز

...

مترادف fashion

سبک (اسم)
style , way , manner , mode , system , method , shape , fashion , casting , melting , molding
روش (اسم)
rate , style , way , growth , manner , procedure , course , march , system , form , method , how , rut , fashion , habitude , demarche
طرز (اسم)
way , sort , manner , mode , kind , form , method , how , shape , garb , genre , fashion , modus
اسلوب (اسم)
mode , system , method , fashion
طریقه (اسم)
way , path , manner , mode , method , fashion , modus
طریق (اسم)
way , road , path , manner , mode , method , fashion , modus
عنوان (اسم)
way , address , cause , reason , motive , head , excuse , manner , title , superscription , heading , caption , headline , pretext , method , capitulary , fashion , salvo , lemma
ساختن (فعل)
make , craft , establish , forge , fake , form , found , produce , create , construct , prepare , model , build , manufacture , fashion , invent , compose , falsify , fabricate
بشکل در اوردن (فعل)
form , cast , fashion
درست کردن (فعل)
right , clean , agree , make , adapt , address , fix , devise , trim , regulate , fettle , organize , gully , make up , weave , build , fashion , concoct , integrate , compose , indite , emend , mend , redd , straighten

معنی عبارات مرتبط با fashion به فارسی

ادم خودساز
(امریکا)، عکسی که مد روز را نشان می دهد، شکل یا عکس ژونال مد، ادم شیک پوش صفحه ای که اشکال لباس های متداول رانشان میدهد
تا اندازه ای، تاحدی، نه چندان، به طور سرسری، باری به هر جهت
رایج، مد، رسم، باب
طرز نوین
نارایج، از مد افتاده، ناباب

معنی fashion در دیکشنری تخصصی

[نساجی] مد - اصطلاح کم و زیاد کردن تعداد سوزنهای ماشین تریکو جهت حصول طرح های جدید
[ریاضیات] روش، راه، طریقه
[نساجی] رنگهای مد - رنگهای جدید که مورد پسند بازار باشد
[کوه نوردی] صعود همزمان
[ریاضیات] به همین ترتیب
[ریاضیات] به این ترتیب

معنی کلمه fashion به انگلیسی

fashion
• style, mode; custom; manner, way something is done; type, sort
• shape, form; adjust, adapt, fit; create, make
• if you do something in a particular fashion, you do it in that way.
• fashion is the area of activity that involves styles of clothing and appearance.
• a fashion is a style of clothing or a way of behaving that is popular at a particular time.
• if you fashion something, you create it; a formal use.
• see also old-fashioned.
fashion conscious
• pays attention to the latest fashion trends, concerned with fashion
fashion designer
• one who shapes a style of dress
fashion house
• fashion designer's industry
fashion model
• one who models the current style of dress
fashion photographs
• photographs of clothing and other apparel currently in vogue
fashion show
• show which features the current styles of dress
fashion television
• cable television channel that presents fashion shows and news about the world of high fashion, ftv
fashion word
• buzzword, technical word or neologism that has become stylish, vogue word
fashion world
• all of the elements which make up the fashion industry (models, designers, stylish clothing, etc.)
after a fashion
• to a certain degree, to an extent, somewhat; in an unskillful manner, in a makeshift manner
carry out in a timely fashion
• execute promptly, implement promptly
go out of fashion
• bec ...

fashion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سما
تازه -چیزیکه تازه مد شده باشد
نیازعلی شمس
چینش یافته،چیدمان یافته،الگو
مانند:
The florets are arranged in centripetal fashion
گلچه‌ها در الگوی گراینده به مرکز آرایش یافته‌اند.
با سپاس
امین جهانگرد
1-مد ( چیزی که مده)
latest fashion
2-مد ( تجارت و رشته دانشگاهی)
London college of fashion
3-رایج،مرسوم،مد،باب
Eastern religions used to be the fashion
4-سبک،روش،طریقه
they ate the food indian fashion
go out of fashion از مد خارج شدن،از مد افتادن
come back into fashion دوباره مد شدن
:(:)
Fashion : The things that makes you to spend money on shoed,clothes,etc
محدثه فرومدی
سیرت، طریقت
(کاربرد قدیمی): تطبیق دادن
عاطفه
Come back to fashion
دوباره مد شدن
alirezaps
مد،بروز
ساختن
محمدسعید قائنی نجفی
آراستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fashion

کلمه : fashion
املای فارسی : فشن
اشتباه تایپی : بشساهخد
عکس fashion : در گوگل

آیا معنی fashion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )