برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

famine

/ˈfæmən/ /ˈfæmɪn/

معنی: قحط و غلا، قحطی، تنگ سالی، کمیابی
معانی دیگر: خشکسالی، (هرگونه کمبود شدید) نایابی، ناداشت، (قدیمی) گرسنگی شدید، جوع، نایابی

بررسی کلمه famine

اسم ( noun )
• : تعریف: an extreme and widespread shortage of food.
مترادف: starvation
مشابه: dearth, destitution, drought, hunger, privation, scarcity, shortage

واژه famine در جمله های نمونه

1. Famine in India caused the death of one-tenth of the population.
قحطی در هند باعث مرگ یک دهم جمعیت شد

2. There has been a famine of good writing in the last decade.
کمبود تألیفات خوب در دهه ی اخیر وجود داشته است

3. The rumor of a famine in Europe was purely fiction.
شایعه ی قحطی در اروپا، کاملا ساختگی بود

4. famine decimated the population
قحطی باعث مرگ بسیاری از مردم شد.

5. famine in china was coincidental with rebellion in mongolia
قحطی در چین همزمان با شورش در مغولستان رخ داد.

6. famine is the rule following war
بعد از جنگ قحطی غیر منتظره نیست.

7. famine killed a moiety of the citizens
قحطی نیمی از شهروندان را کشت.

8. famine reduced the country's population by half
قحطی جمعیت کشور را نصف کرد.

9. famine stricken
قحطی‌زده

10. famine threatens the city
قحطی شهر را تهدید می‌کند.

11. famine was the dreaded sequel of war
قحطی پی‌آمد رعب آفرین جنگ بود.

12. a famine of television sets
نایابی دستگاه‌های تلویزیون ...

مترادف famine

قحط و غلا (اسم)
dearth , famine
قحطی (اسم)
hunger , famine , starvation
تنگ سالی (اسم)
famine
کمیابی (اسم)
poverty , rarity , famine , paucity , scarcity , infrequency

معنی عبارات مرتبط با famine به فارسی

محرقه، تیفوس

معنی کلمه famine به انگلیسی

famine
• starvation, great hunger; severe food shortage
• a famine is a serious shortage of food in a country, which may cause many deaths.

famine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

PG
1) نایابی
2) خشکسالی
ت
نايابي
English woman
نایابی
گرسنگی
خشکسالی و قحطی
Artina.A
قحطی / گرسنگی [noun]
تعریف = A famine happens when there is not enough food in a country
جمله نمونه =There is a famine in many parts of Africa

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی famine

کلمه : famine
املای فارسی : فمین
اشتباه تایپی : بشئهدث
عکس famine : در گوگل

آیا معنی famine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )