برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1463 100 1

family name

/ˈfæməliˈneɪm/ /ˈfæməlineɪm/

معنی: اسم خانوادگی، نام فامیلی
معانی دیگر: نام خانوادگی، نام فامیل

بررسی کلمه family name

اسم ( noun )
• : تعریف: a person's last name, as opposed to his or her given name; surname.

واژه family name در جمله های نمونه

1. Her family name is Smith and her given names are Mary Elizabeth.
[ترجمه ترگمان]نام خانواده او اسمیت است و نام او مری الیزابت است
[ترجمه گوگل]نام خانوادگی او اسمیت است و نامهای او مریم الیزابت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "Smith" is a very common family name.
[ترجمه ترگمان]\"اسمیت\" یک نام خانوادگی بسیار رایج است
[ترجمه گوگل]'اسمیت' نام خانوادگی بسیار رایج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The family name will die with him .
[ترجمه ترگمان] اسم فامیل با اون میمیره
[ترجمه گوگل]نام خانوادگی با او میمیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He wanted an heir to carry on the family name.
[ترجمه ترگمان]اون می‌خواست یه وارث اسم خانوادگی داشته باشه
[ترجمه گوگل]او می خواست وارث نام خانوادگی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف family name

اسم خانوادگی (اسم)
surname , family name , last name
نام فامیلی (اسم)
family name

معنی کلمه family name به انگلیسی

family name
• surname, last name
• your family name is your surname.

family name را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی family name
کلمه : family name
املای فارسی : فامیلی نامه
اشتباه تایپی : بشئهمغ دشئث
عکس family name : در گوگل

آیا معنی family name مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران