برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1435 100 1

fallibly


باداشتن استعدادخطاکاری، بطورجایزالخطا

معنی کلمه fallibly به انگلیسی

fallibly
• as one that has a tendency to be mistaken

fallibly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fallibly
کلمه : fallibly
املای فارسی : فللیبلی
اشتباه تایپی : بشممهذمغ
عکس fallibly : در گوگل

آیا معنی fallibly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )