برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

fall on deaf ears


مورد توجه قرار نگرفتن، اثر نداشتن

واژه fall on deaf ears در جمله های نمونه

1. Her advice fell on deaf ears.
[ترجمه ترگمان]Her گوشش را کر می‌کرد
[ترجمه گوگل]توصیه او به گوش ناشنوا افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I hope that our appeals will not fall on deaf ears.
[ترجمه ترگمان]من امیدوارم که درخواست‌های ما در گوش‌های ناشنوا فرو نرود
[ترجمه گوگل]امیدوارم درخواست های ما بر گوش های ناشنوایان نزند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their complaints about the poor service fell on deaf ears .
[ترجمه Metis] شکایت آنها در مورد خدمات دهی ضعیف به جایی نرسید.
|
[ترجمه ترگمان]Their در مورد خدمات ضعیف در گوش ناشنوا فرو ریخت
[ترجمه گوگل]شکایات آنها در مورد خدمات فقیر به گوش ناشنوایان افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their appeals to release the hostages fell on deaf e ...

معنی کلمه fall on deaf ears به انگلیسی

fall on deaf ears
• not be responded to, be ignored or disregarded, be passed without receiving attention

fall on deaf ears را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان ملکی
- نادیده گرفته شدن،‌ مورد بی توجهی قرار گرفتن، شنیده نشدن
مثال:
Tragedy could have been prevented if the warnings hadn't fallen on deaf ears
The mayor spoke privately to Gibbs yesterday and asked him to resign, but his plea fell on deaf ears
Their appeals to release the hostages fell on deaf ears
Mike
یاسین به گوش خر خوندن
توجه نکردن
Figure
- گوش شنوایی برای شنیدن نبودن
(کو گوش شنوا!)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fall on deaf ears

کلمه : fall on deaf ears
املای فارسی : فال اون دیف ارث
اشتباه تایپی : بشمم خد یثشب ثشقس
عکس fall on deaf ears : در گوگل

آیا معنی fall on deaf ears مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )