برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
fall - for - sth
شبکه مترجمین ایران

fall for sth

fall for sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
گول چیزی رو خوردن !

!I'm not falling for that again
من دوباره گول اون رو نمیخورم !

.I fell for it
گولش رو خوردم !


@لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی fall for sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )