برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

faithless

/ˈfeɪθlɪs/ /ˈfeɪθlɪs/

معنی: بی وفا، بی ایمان، گول زن
معانی دیگر: عهدشکن، خائن، نابکار، غیرقابل اعتماد، اوستام ناپذیر

بررسی کلمه faithless

صفت ( adjective )
مشتقات: faithlessly (adv.), faithlessness (n.)
(1) تعریف: failing in one's duties or responsibilities.
متضاد: faithful
مشابه: unfaithful

(2) تعریف: untrue to promises or vows.
متضاد: faithful
مشابه: unfaithful

(3) تعریف: lacking religious faith or conviction.
مشابه: agnostic

واژه faithless در جمله های نمونه

1. a faithless spouse
همسر خیانتکار

2. What if he was faithless to his friends and to his wife?
[ترجمه ترگمان]اگر او به دوستانش و همسرش خیانت می‌کرد چه؟
[ترجمه گوگل]اگر او به دوستانش و همسرش ایمان نداشت چه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She decided to divorce her increasingly faithless and unreliable husband.
[ترجمه ترگمان]تصمیم گرفت که او را به شوهر خائن و خائن طلاق دهد
[ترجمه گوگل]او تصمیم گرفت تا شوهرش را به طور فزاینده ای بی اعتبار و غیر قابل اطمینان طلاق دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nearly 30 years on, Faithless testifies to the awesome fertility of his oeuvre.
[ترجمه ترگمان]نزدیک به ۳۰ سال، Faithless بر باروری شگفت‌انگیز آثار خود شهادت می‌دهد
[ترجمه گوگل]نزدیک به 30 سال، Faithless شهادت به باروری بسیار جذاب از او می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The despairing, faithless, gaping, horrified wife looked down at her lover, and knew that he was dead.
...

مترادف faithless

بی وفا (صفت)
fickle , variable , recreant , disloyal , unfaithful , faithless , untrue , fair-weather , inconstant
بی ایمان (صفت)
unfaithful , faithless , infidel , unbelieving , unbeliever
گول زن (صفت)
fraudulent , faithless

معنی کلمه faithless به انگلیسی

faithless
• lacking faith; unbelieving; unreliable; disloyal, unfaithful
• a faithless person is disloyal or dishonest.

faithless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد بکام
بی‌حاصل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی faithless

کلمه : faithless
املای فارسی : فیتهلس
اشتباه تایپی : بشهفامثسس
عکس faithless : در گوگل

آیا معنی faithless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )