برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fairly cold

fairly cold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sexy boy
کاملا سرد
مصطفی فیروزیان
زیاد سرد نبود. مقداری بیش از کمی سرد بود
s.a
کمی سرد نسبتا سرد
S
تا حدودی سرد
shiva_sisi‌
تـا حدودی ســـرد
نبستـا ســـرد
کمی ســرد
مقداری ســــرد
مقـدار کمی ســرد

Maybe cold
YASIN
تقریبا سرد
کیرم تو کون هرکی اسممو بخونه
نسبتا سرد
Maryam
اونقدر سرد نیس
مقدار کمی سرد
🙃ANZM😝
تقریبا سرد🥶
ناشناس
منصفانه سرد
یا سردی عادی
Marinnete
نسبتا سرد
a
maybe cold
Hasti
نسبتا سرد
Hasti
نسبتا سرد
HAKU CHAN
It means not so cold and enough تقریبا سرد
Amir
Means not to cold and not cold enough

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fairly cold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )