برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

failure rate


نر  خرابی، میزان خرابی

واژه failure rate در جمله های نمونه

1. There is a high failure rate with this treatment.
[ترجمه ترگمان]نرخ خرابی بالا با این روش درمان وجود دارد
[ترجمه گوگل]با این درمان، میزان شکست زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's a new technique and the failure rate is quite high.
[ترجمه ترگمان]این یک تکنیک جدید است و نرخ شکست کاملا بالا است
[ترجمه گوگل]این تکنیک جدید است و میزان شکست بسیار بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The failure rate is extremely low.
[ترجمه ترگمان]نرخ شکست بسیار پایین است
[ترجمه گوگل]نرخ شکست بسیار کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The drug has a high success/failure rate.
[ترجمه ترگمان]این دارو میزان موفقیت یا شکست بالایی دارد
[ترجمه گوگل]این دارو میزان موفقیت / شکست بسیار بالایی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی failure rate در دیکشنری تخصصی

failure rate
[کامپیوتر] نرخ خرابی
[صنعت] نرخ شکست، نرخ خرابی
[ریاضیات] نرخ خرابی، میزان شکست، نرخ شکست
[آمار] رده بندی توزیعها بر اساس نرخِ از کار افتادگی
[ریاضیات] تابع نرخ شکست
[ریاضیات] میزان شکست ثابت
[ریاضیات] میزان شکست کاهنده
[ریاضیات] میزان شکست فزاینده
[ریاضیات] میزان شکست آنی

failure rate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن
میزان خطا
MS. Salimi
تعداد خرابی (تخمین زده شده) در واحد زمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی failure rate

کلمه : failure rate
املای فارسی : فیلور ریت
اشتباه تایپی : بشهمعقث قشفث
عکس failure rate : در گوگل

آیا معنی failure rate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )