برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

fabian


وابسته به جنگ و گریز، وابسته به احتراز از جنگ قطعی ولی ادامه ی جنگ فرسایشی، جنگ زینشی، وابسته به انجمن فابیان، فابیوسی، احتیاط کار، اهسته رو

بررسی کلمه fabian

صفت ( adjective )
• : تعریف: employing a cautious strategy of delay, avoidance, or harassment rather than direct confrontation.
اسم ( noun )
مشتقات: Fabianism (n.)
• : تعریف: a person affiliated with the Fabian Society, founded in 1884 in England to promote the gradual spreading of socialism.

واژه fabian در جمله های نمونه

1. The blasted Fabian Society was insisting on a postal ballot of all its members there.
[ترجمه ترگمان]جامعه Fabian blasted بر روی یک صندوق پستی از همه اعضای آن پافشاری کرد
[ترجمه گوگل]انجمن فابیان انفجار اصرار بر رای گیری پستی همه اعضای آن وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Congressional leader Fabian Alarcon, elected interim president by Congress, led the march.
[ترجمه ترگمان]Fabian Alarcon، رهبر کنگره، که توسط کنگره به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شد، این راهپیمایی را رهبری کرد
[ترجمه گوگل]فابیان آلارکن، رهبر کنگره، رئیس جمهور موقت، توسط کنگره انتخاب شد، منجر به راهپیمایی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its doctrine was self-sufficiency and the Fabian socialism that Nehru's generation imbibed during the struggle against colonialism.
[ترجمه ترگمان]دکترین آن خودکفایی و سوسیالیسم Fabian بود که نسل درخشندگی در طول مبارزه علیه استعمار افزایش یافت
[ترجمه گوگل]دکترین آن، خودکفایی و سوسیالیسم فابیان بود که نسل نهر در طول مبارزه علیه استعمارگرایی وارد می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. George Washington adopted a Fab ...

معنی عبارات مرتبط با fabian به فارسی

انجمن فابیان (گروه سوسیالیستی انگلیسی که در سال 1884 پایه گذاری شد)

معنی کلمه fabian به انگلیسی

fabian
• saint fabian (died a.d. 250), pope; male first name
• preferring to delay or avoid rather than to directly confront (after the roman general fabius maximus); of the fabian society, being a member of the fabian society
• member of the fabian society (english socialist organization)

fabian را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fabian

کلمه : fabian
املای فارسی : فابین
اشتباه تایپی : بشذهشد
عکس fabian : در گوگل

آیا معنی fabian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )