برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1653 100 1
شبکه مترجمین ایران

fa


معنی: فا، چهارمین نت موسیقی
معانی دیگر: (موسیقی ـ سلفژ) فا (چهارمین نت)

بررسی کلمه fa

اسم ( noun )
(1) تعریف: in music, the syllable used to denote the fourth tone of a diatonic scale. (See sol-fa.)

(2) تعریف: the tone F in the musical scale of C major.

واژه fa در جمله های نمونه

1. Manchester United are hoping to win the FA Cup this year.
[ترجمه ترگمان]منچستر یونایتد امیدوار است امسال جام اتحادیه فوتبال انگلستان را ببرد
[ترجمه گوگل]منچستر یونایتد امیدوار است در سال جاری جام حذفی را برنده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The FA Cup Final's audience climbed to 3 million.
[ترجمه ترگمان]فینال جام اتحادیه فوتبال انگلستان، رقابت پایانی جام اتحادیه فوتبال انگلستان به ۳ میلیون نفر رسید
[ترجمه گوگل]فینال جام حذفی به 3 میلیون نفر رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. FA chiefs could still face a rap and a possible fine.
[ترجمه ترگمان]روسا با رپ هم می‌توانند با رپ و احتمال زیاد حرف بزنند
[ترجمه گوگل]فرماندهان فا، هنوز هم می توانند با یک رپ و رکود مواجه شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The FA has resisted all entreaties to pledge its support to the cam-paign.
[ترجمه ترگمان]FA با تمام درخواست‌های خود مبنی بر تعهد خود به the - paign مقاومت کرد
[ترجمه گوگل]فدراسیون بینالملل در برابر تمام خواستههای خود تاکید کرده است ک ...

مترادف fa

فا (اسم)
fa , name of the letter
چهارمین نت موسیقی (اسم)
fa

معنی عبارات مرتبط با fa به فارسی

(موسیقی ـ در آوازهای قدیمی) تهلیل، بندگردان، فالا، آواز تهلیل دار
مو، نت خوانی، سولفش، سرودن ترانه با نت
(در آموزش آواز) روش سل - فا

معنی fa در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] femtoampere-فمتو آمپر [ اف ای ] واحد جریان برابر با 10 به توان 13- آمپر .
[مهندسی گاز] هشداردهنده جریان

معنی کلمه fa به انگلیسی

fa
• fourth tone in a diatonic scale (music)
fa flat
• note on a musical scale half a tone below the musical note of f
fa sharp
• note on a musical scale half a tone above the musical note of f
sol fa
• sing the notes of the gamut

fa را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fa

کلمه : fa
املای فارسی : فا
اشتباه تایپی : بش
عکس fa : در گوگل

آیا معنی fa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )