برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

f ratio


بهر اف( در تحلیل پراکنش) روانشناسى : بهر اف

معنی f ratio در دیکشنری تخصصی

[صنعت] نسبت F - آماره ای است که نشان دهنده نسبت خطای میانگین مربعات بین گروهی بر روی خطای میانگین مربعات درون گروهی می باشد که برای مجموعه ای از داده هایی که برای ارزیابی احتمال رخداد تصادفی در یک سطح اطمینان مشخص جمع آوری شده ، محاسبه می شود.

f ratio را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی f ratio

کلمه : f ratio
املای فارسی : ف راتو
اشتباه تایپی : ب قشفهخ
عکس f ratio : در گوگل

آیا معنی f ratio مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )