برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

f•c•c• co•, ltd•

معنی کلمه f•c•c• co•, ltd• به انگلیسی

f•c•c• co•, ltd•
• japanese company established in 1939, manufacturer of clutch systems and facings (for automobiles and motorcycles and engines for brand names such as: honda, suzuki, yamaha), manufacturer of specialized tools, engaged in the molding and machining of plastics

f•c•c• co•, ltd• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی f•c•c• co•, ltd• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )