برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

Functional morphology

معنی Functional morphology در دیکشنری تخصصی

Functional morphology
[زمین شناسی] ریخت شناسی عملکردی ، مطالعه شکل ظاهری وعملکرد جانداران - مطالعه و بررسی فرم و ساختار موجودی زنده از دیدگاه نحوه تطبیق پذیری آن با محیط زیست خاص تحت شرایطی ویژه. بخشی از مباحث مربوط به ریخت شناسی حیوان یا گیاهی که مربوط به تغییرات و شرایط زیست محیطی آن می باشد.

Functional morphology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Functional morphology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )