برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Front bottom

Front bottom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما چوبین
اصطلاحی کودکانه برای اشاره به آلت تناسلی ماده، کلمه برای اشاره به کُس به کودکان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Front bottom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )