برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
From - her - point - of - view
شبکه مترجمین ایران

From her point of view

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dark Light
از نظر او

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی From her point of view مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )