برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

Fringe Benefits


مزایا، مزایای اضافه بر مزد

واژه Fringe Benefits در جمله های نمونه

1. The fringe benefits include free health insurance.
[ترجمه ترگمان]مزایای حاشیه‌ای شامل بیمه سلامت رایگان می‌شود
[ترجمه گوگل]مزایای اضافی شامل بیمه درمانی رایگان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The fringe benefits of this job include a car and free health insurance.
[ترجمه ترگمان]مزایای حاشیه‌ای این کار شامل یک اتومبیل و بیمه سلامت رایگان است
[ترجمه گوگل]مزایای فوق العاده این کار عبارتند از: ماشین و بیمه درمانی رایگان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One of the fringe benefits of having a garden is all the wildlife it attracts.
[ترجمه ترگمان]یکی از مزایای حاشیه‌ای داشتن باغ، تمام حیات وحش است که جذب می‌کند
[ترجمه گوگل]یکی از مزایای حاشیه داشتن باغ، همه حیات وحش است که جذب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A competitive salary with fringe benefits will be offered.
[ترجمه ترگمان]یک حقوق رقابتی با مزایای حاشیه‌ای ارایه خواهد شد
[ترجمه گوگل]حقوق و دستمزد رقابتی با مزایای اضافی ارائه خواه ...

معنی Fringe Benefits در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مزایای جانبی

معنی کلمه Fringe Benefits به انگلیسی

fringe benefits
• benefits given to a worker in addition to his salary or wages (services, insurance, vacation, pension plan, etc.)

Fringe Benefits را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

@aliparvini21
یه چیز اضافه- مثله اضافه ی موی بلند در پیشانی
رهگذر
مزایای حاشیه ای
مزایای فوق العاده
مزایای جانبی
مزایای اضافه بر حقوق و دستمزد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fringe benefits

کلمه : fringe benefits
املای فارسی : فرینج بنفیتس
اشتباه تایپی : بقهدلث ذثدثبهفس
عکس fringe benefits : در گوگل

آیا معنی Fringe Benefits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )