برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Free agent Strategy

Free agent Strategy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استراتژی پیمانکارانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Free agent Strategy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )