برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Framed you

Framed you را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

التن قاسمپور
شما را گول زد،شما را قاب کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Framed you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )