برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1466 100 1

Former

/ˈfɔːrmər/ /ˈfɔːmə/

معنی: تشکیل دهنده، قالب گیر، سابقی، دارای انتای مربع، در جلو، پیشین، قبل، قبلی، پیشی، سابق، جلوی
معانی دیگر: (زمان) پیشین، قدیم، گذشته، پیشانه، (میان دو شخص یا دو چیز) اولی، سابق الذکر، شکل دهنده، دیسگر، سازگر، سازنده

بررسی کلمه Former

صفت ( adjective )
(1) تعریف: occurring in or pertaining to the past; previous.
مترادف: bygone, earlier, erstwhile, past, previous, prior
متضاد: current, latter, new
مشابه: antecedent, departed, early, elder, old, old-time, olden, other, recent

- He's a sports announcer now, but he was a star in his former career as a player.
[ترجمه ترگمان] او در حال حاضر یک گوینده ورزشی است، اما در حرفه سابقش به عنوان یک بازیگر بازی می‌کند
[ترجمه گوگل] در حال حاضر او یک خبرنگار ورزشی است، اما ستاره ای در فعالیت سابق خود به عنوان یک بازیکن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I sent the letter to her former address by mistake.
[ترجمه سیما] نامه را به اشتباه به آدرس سابق وی ارسال کردم.
|
[ترجمه ترگمان] با اشتباه نامه را به آدرس سابقش فرستادم
[ترجمه گوگل] نامه را به اشتباه به آدرس سابق خود فرستادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: ...

واژه Former در جمله های نمونه

1. former addicts should be careful not to backslide
معتادان پیشین باید مواظب باشند که دوباره دچار اعتیاد نشوند.

2. a former sinner who has relapsed
گناهکار پیشین که پسرفت کرده است

3. her former husband was a blackguard
شوهر سابقش آدم رذلی بود.

4. his former claims were forgotten
(مثنوی) رفت از دل دعوی پیشانه‌اش

5. his former wife's venomous words
حرف‌های کینه‌توزانه‌ی زن سابق او

6. in former years
در سال‌های پیشین

7. my former neighbor
همسایه‌ی سابق من

8. the former friends became enemies
دوستان پیشین دشمن شدند.

9. the former government's highhanded ways
روش‌های جابرانه‌ی دولت سابق

10. the former principal of our school
مدیر پیشین مدرسه‌ی ما

11. the former soviets and their satellite sates
شوروی‌های سابق و کشورهای دست نشانده‌ی آنها

12. he planted former soldiers in border regions
او سربازان پیشین را در نواحی سر حدی ساکن کرد.

13. the two former enemies are on a friendly f ...

مترادف Former

تشکیل دهنده (اسم)
former , incorporator
قالب گیر (اسم)
former , founder
سابقی (صفت)
former , previous , old
دارای انتای مربع (صفت)
former
در جلو (صفت)
former
پیشین (صفت)
a priori , prior , former , previous , antecedent , olden , primitive , leading , fore , pristine , primeval
قبل (صفت)
former
قبلی (صفت)
prior , former , previous , aforetime , past , foregone , fore , quondam
پیشی (صفت)
former
سابق (صفت)
former , antecedent , past , old , preceding , ci-devant
جلوی (صفت)
prior , former , forward , anterior , fore , frontward

معنی Former در دیکشنری تخصصی

[نساجی] ماشین چندلا تاب طنابسازی
[ریاضیات] اول، نوع دوم
[برق و الکترونیک] شکل دهنده موج

معنی کلمه Former به انگلیسی

former
• previous, of the past; prior, earlier; past; ancient; first
• shaper, maker, one that gives form to
• former is used to indicate what someone or something used to be, but no longer is.
• if something happened or existed in former days or former years, it happened or existed in the past.
• when two people or things have just been mentioned, you can refer to the first of them as the former. noun here but can also be used as an adjective. e.g. lack of space forbids the former alternative.
former chief of staff
• person who was once chief of staff
former days
• old days, early days, the past
former prime minister
• prime minister who has finished his term of office, prime minister who is no longer in office
former soviet union
• area comprising what was once the u.s.s.r.
former times
• the past, the old days
former yugoslav republic of macedonia
• macedonia, country in southeast europe (formerly part of yugoslavia); ancient balkan kingdom in southeastern europe (spread across parts of greece, bulgaria and yugoslavia)
sixth former
• a sixth former is a pupil who is in the sixth form at a school in britain.

Former را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهام
سابق
محمدرضا بچاری لفته
بازنشسته
علی افراسیابی
پیشین ، سابق ، ذکر شده ، مذکور ، اخیر الذکر
jahanaks.blog.ir
(میان دو شخص یا دو چیز) اولی
محدثه فرومدی
the former = اولی، مورد اول، مورد سابق، مورد سابق‌الذکر
the latter = دومی، مورد دوم، مورد آخر، مورد اخیر، مورد اخیرالذکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی former
کلمه : former
املای فارسی : فرمر
اشتباه تایپی : بخقئثق
عکس former : در گوگل

آیا معنی Former مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران