برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Foreseeable future

Foreseeable future را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Vahidvh
آینده پیش بینی شده
الهام حبیبی
آینده معلومی
گلی افجه
اتفاق حتمی در آینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Foreseeable future مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )