برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Forage fish

Forage fish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Forage fish) ماهی طعمه!
ماهی طعمه به اقسامی از ماهیان کوچک گفته میشود که طعمه ماهی های بزرگتر، پرندگان دریایی، پستانداران و سایر آبزیان بزرگتر از خود میشوند.
این ماهیان در قسمتهای پایینی زنجیره غذایی قرار دارند و خود از پلانکتون ها تغذیه میکنند.
شاه ماهی و ساردین جز forage fish species (اقسام ماهی طعمه) می باشند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Forage fish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )