برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

Footgear


معنی: کفش، پاپوش
معانی دیگر: پاوزار

بررسی کلمه Footgear

اسم ( noun )
• : تعریف: shoes, boots, or the like.

واژه Footgear در جمله های نمونه

1. Some modern footgear and small sized chocks would have been better than acid drops on that day!
[ترجمه ترگمان]در آن روز تعدادی از footgear مدرن و chocks با سایز کوچک بهتر بود
[ترجمه گوگل]برخی از مدال ها و کمربندهای کوچک، بهتر از قطره اسید در آن روز بودند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Boots are the only sensible footgear for this expedition, which in places traverses rough and rocky ground.
[ترجمه ترگمان]کفش‌های footgear برای این قیام تنها the است که در بعضی جاها ناهموار و ناهموار و ناهموار و ناهموار است
[ترجمه گوگل]چکمه تنها پایه های معقول برای این امپرسیسیون است که در مکان های متداول زمین های خشن و سنگی را می گذراند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Protective footgear, as of or rubber, the foot and part or all of the leg .
[ترجمه ترگمان]footgear محافظ، به اندازه یا لاستیک، پا و قسمتی از پا
[ترجمه گوگل]پایونیر محافظ، به عنوان یا لاستیک، پا و بخشی یا تمام پا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The leather footgear of Mongolian nations was traditionally made of some special materials and the working procedure could be sepa ...

مترادف Footgear

کفش (اسم)
brogan , brogue , footwear , shoe , sneakers , footgear
پاپوش (اسم)
footwear , footgear , sleeper

معنی Footgear در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] پاپوش، کفش

معنی کلمه Footgear به انگلیسی

footgear
• anything worn on the feet, covering for the feet (i.e. shoes, socks, etc.)

Footgear را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی footgear
کلمه : footgear
املای فارسی : فوتگیر
اشتباه تایپی : بخخفلثشق
عکس footgear : در گوگل

آیا معنی Footgear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )