برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

Follow Up

/ˈfɑːloʊˈəp/ /ˈfɒləʊʌp/

معنی: تعقیب کردن، پی گیری کردن، دنباله داستان را شرح دادن
معانی دیگر: 1- (از نزدیک یا به اصرار) تعقیب کردن 2- (به طور کامل) انجام دادن 3- عمل مکمل چیزی را انجام دادن، تکمیلی، بعدی، سپسین، پساختی، پس آمدی، پس آیند، (هر چیزی که متعاقب چیز دیگری برای تکمیل آن انجام شود) پیگیری، دنباله گیری، انجام، ادامه (تا پایان)، فرجام یابی، تماس با بیمارپس از تشخیصیا درمان

بررسی کلمه Follow Up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to act further, esp. so as to bring (something) to a conclusion.
اسم ( noun )
حالات: follow-ups
(1) تعریف: the act or process of following up, esp. with something that may increase the effectiveness of an earlier action.

(2) تعریف: the means, such as a phone call or letter, used to follow up.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: serving to reinforce an earlier action.

- a follow-up visit
[ترجمه ترگمان] بازدید پی‌گیری
[ترجمه گوگل] یک پیگیری پیگیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of or relating to a follow-up or to following up.

واژه Follow Up در جمله های نمونه

1. follow-up care in treating cancer
پیگیری مراقبت در درمان سرطان

2. follow-up medical examinations
آزمایش‌های پزشکی (بعدی)

3. this conference is a follow-up to an earlier one in shiraz
این گردهمایی دنباله‌ی کنفرانس پیشین شیراز است.

4. You start the work, and I'll follow up.
[ترجمه ترگمان]تو کار را شروع می‌کنی و من هم دنبالش می‌روم
[ترجمه گوگل]کار خود را شروع میکنید و پیگیری خواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You should follow up your letter with a phone call.
[ترجمه ترگمان]باید با یه تماس تلفنی نامه - ت رو دنبال کنی
[ترجمه گوگل]شما باید نامه خود را با تماس تلفنی دنبال کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The police will follow up all possible leads.
[ترجمه ترگمان]پلیس همه سرنخ‌ها را دنبال می‌کند
[ترجمه گوگل]پلیس تمامی رهبران احتمالی را دنبال خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Follow Up

تعقیب کردن (فعل)
chase , pursue , tail , follow , chevy , sue , chivvy , law , follow up , hound , prosecute
پی گیری کردن (فعل)
pursue , follow up
دنباله داستان را شرح دادن (فعل)
follow up

معنی Follow Up در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] پیگیری
[کامپیوتر] پیرو
[مهندسی گاز] دنبال کردن ، پیگیری
[آمار] پیگیری
[پلیمر] فشار اعمالی به مذاب بعد از پر شدن قالب
[بهداشت] خارج شدن از مطالعه
[کامپیوتر] ارزیابی و بررسی مستمر سیستم جدید نصب شده به منظور مشاهده میزان عملکرد آن طبق طرح .

معنی کلمه Follow Up به انگلیسی

follow up
• maintaining contact so as to monitor the effects of earlier activities or treatments
• follow-up work or action is done as a continuation of something. attributive adjective here but can also be used as a count noun. e.g. this conference is a follow-up to an earlier one. this song is the follow-up to their no.2 smash.
follow up discussion
• discussion that comes after (a lecture, reading, etc.)
follow up post
• message in a newsgroup which refers to a preceding message
follow up sheet
• piece of paper which follows something else (such as an addition, review, etc.)
follow up test
• test that follows something else (such as an addition, review, etc.)

Follow Up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sahar
دنباله دار
مسعود زهدی
پیروی
فلورا
Follow up question پرسش های تکمیلی
Sara
سوالات کامل کننده
الهه
در ادامه....در دنباله..
فارسی را پاس بداریم.
گام تکمیلی
پیگیری کردن
🐾 مهدی صباغ
پی در پی
به دنبال هم
پشت سر هم
علي
پيگيري- فرجام بابي
محمد
پیرو...طبق
$ امین$
مرتبط،پیدرپی،طبق،پیگیری،پشت سر هم
Raziyeh.B
repetition of sth that has already been started or done....تکرار بعضی چیزا که قبلاً شروع شده یا انجام شده است.
یاسمن قدسی
واپسین
کاظم فرقانی
پیگیری
Farhood
بعدی

In follow-up interviews with half a dozen mainly Republican respondents, none said the president’s coronavirus diagnosis was affecting their voting decision
The New York Times
مهاجر
Follow up questions
پرسش های تکمیلی (پرسش هایی که در راستای پرسش های قبلی و برای کسب اطلاعات بیشتر پرسیده می شوند.
غزال سرخ
follow-up
به‌نقل از هزاره: 1. دنباله، ادامه، بقیه. 2. [نامه، بخشنامه و غیره] یادآوری
MohHoVN
متعاقب
m.javid
تکمیلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی follow up

کلمه : follow up
املای فارسی : فالو آاپ
اشتباه تایپی : بخممخص عح
عکس follow up : در گوگل

آیا معنی Follow Up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )