برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

Flight map

معنی Flight map در دیکشنری تخصصی

Flight map
[زمین شناسی] نقشه پرواز نقشه ای که نشان دهنده خطوط پرواز یا ایستگاه های هوایی دلخواه قبل از گرفتن عکس های هوایی است، یا نقشه ای که بر روی آن، بعد از پرواز، ایستگاه های هوایی و مسیرهای بین آنها ترسیم می شود.

Flight map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Flight map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )