برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

First launch

First launch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
عَرضه ی اولیه (یک کالا)
اولین باری که یک کالا، جهت فروش، به بازار و فروشگاه ها وارد می شود.
Initial release

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی First launch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )