برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

Finishing mill

معنی Finishing mill در دیکشنری تخصصی

Finishing mill
[نساجی] کارخانه تکمیل - سالن تکمیل
[ریاضیات] نورد تکمیل، دستگاه نورد نهایی، دستگاه پس نورد، نورد پایان

Finishing mill را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Finishing mill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )