برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

Finishing machine

معنی Finishing machine در دیکشنری تخصصی

Finishing machine
[نساجی] ماشین تکمیل
[عمران و معماری] ماشین پخش آسفالت
[عمران و معماری] ماشین پرداخت سطح بتن
[زمین شناسی] ماشین پرداخت سطح بتن

Finishing machine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Finishing machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )