برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Financial Action Task Force on Money Laundering

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MahdiZK
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی
جواد شهبازی
کار گروه علیه پولشویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Financial Action Task Force on Money Laundering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
حقوق و دستمزد