برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

Finalize

/ˈfaɪnəˌlaɪz/ /ˈfaɪnəlaɪz/

معنی: بپایان رساندن، بمرحله نهایی رساندن
معانی دیگر: تمام کردن، به پایان رساندن (کار)، به فرجام رساندن، یکسره کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، آزگار کردن، بسمند کردن

بررسی کلمه Finalize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: finalizes, finalizing, finalized
مشتقات: finalization (n.)
• : تعریف: to put into finished form; make complete or definite.

واژه Finalize در جمله های نمونه

1. he is authorized to finalize the deal
او اختیار دارد که معامله را تمام کند.

2. We should finalize by the end of the weeks.
[ترجمه ترگمان]باید تا آخر هفته‌ها مسابقه نهایی رو نهایی کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید تا پایان هفته ها نهایی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jo flew out to Thailand to finalize the details of the deal.
[ترجمه ترگمان]جو به سوی تایلند پرواز کرد تا جزئیات معامله را نهایی کند
[ترجمه گوگل]او به تایلند پرواز کرد تا اطلاعات جزئیات این قرارداد را نهایی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They met to finalize the terms of the treaty.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای نهایی کردن شرایط پیمان ملاقات کردند
[ترجمه گوگل]آنها ملاقات کرد تا شرایط قرارداد را نهایی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Kmart expects to finalize the entire agreement by the end of February.
[ترجمه ترگمان]Kmart انتظار دارد تا پایان ماه فوریه کل توافقنامه را به پایان برساند
...

مترادف Finalize

بپایان رساندن (فعل)
end , terminate , knock up , conclude , consummate , finalize , play out , surcease
بمرحله نهایی رساندن (فعل)
finalize

معنی کلمه Finalize به انگلیسی

finalize
• end, sum up; complete
• if you finalize something that you are arranging, you complete the arrangements for it.
finalize a date
• set a date, officially chose a specific date
finalize a transaction
• complete a transaction

Finalize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزاله مقدم
(کامپیوتر) (دیسک) بستن
ماریا
نهایی سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی finalize

کلمه : finalize
املای فارسی : فاینالایز
اشتباه تایپی : بهدشمهظث
عکس finalize : در گوگل

آیا معنی Finalize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )