برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

Fill In Light

معنی Fill In Light در دیکشنری تخصصی

Fill In Light
[سینما] نور تلطیف کننده

Fill In Light را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Fill In Light مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )