برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

Fehling

معنی Fehling در دیکشنری تخصصی

[نساجی] محلول فهلینگ
[نساجی] محلول فهلینگ
[شیمی] معرف فهلینگ - محصول فهلینگ
[شیمی] محلول فهلینگ - محصول فهلینگ

معنی کلمه Fehling به انگلیسی

fehling
• family name; hermann von fehling (1812-1885), german chemist, developer of fehling's solution
hermann von fehling
• (1812-1885) german chemist, developer of fehling's solution

Fehling را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Fehling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )