برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Fast Changing Organizations

Fast Changing Organizations را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
سازمان های دارای تغییرات سریع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fast Changing Organizations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )