برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

Fairness

/ˈfernəs/ /ˈfernəs/

معنی: عدل، خوبی، خوبرویی، عدالت
معانی دیگر: زیبایی، روشنی، صافی، انصاف

واژه Fairness در جمله های نمونه

1. fairness must be emphasized too
باید به انصاف هم اهمیت داده شود.

2. . . . unto friends fairness and leniency unto enemies
. . . با دوستان مروت با دشمنان مدارا

3. this act offends against the principle of fairness
این عمل با اصول انصاف تناقض دارد.

4. he treated the wife and child of his old enemy with chivalry and fairness
او با زن و فرزند دشمن دیرینه‌اش با جوانمردی و انصاف رفتار کرد.

5. Fairness, rather than efficiency, is the guiding principle.
[ترجمه ترگمان]عدالت، به جای بازدهی، اصل راهنما است
[ترجمه گوگل]عدالت، به جای بهره وری، اصل هدایت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Americans have an innate sense of fairness.
[ترجمه ترگمان]آمریکایی‌ها یک حس ذاتی از عدالت دارند
[ترجمه گوگل]آمریکایی ها حس ظهور عدالت دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She has a strong sense of justice and fairness.
[ترجمه ترگمان] اون حس عدالت و انصاف رو داره
[ترجمه گوگل]او احساس خوب ...

مترادف Fairness

عدل (اسم)
bale , justice , equity , fairness , package
خوبی (اسم)
good , boon , excellence , beauty , goodness , kindness , kindliness , fairness , comeliness , good quality , excellency
خوبرویی (اسم)
beauty , fairness , comeliness
عدالت (اسم)
sword , justice , fairness

معنی Fairness در دیکشنری تخصصی

fairness
[حسابداری] انصاف
[کامپیوتر] شرایطی که تا اجرای هر عمل درخواستی در سیستم در یک محدوده زمانی باقی می ماند

معنی کلمه Fairness به انگلیسی

fairness
• decency, justice; lightness, blondness; beauty, attractiveness
• fairness is the quality of being reasonable and just.
• you use expressions such as in all fairness and in fairness to someone in order to correct or balance a previous unfavourable statement.

Fairness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرضیه
شفاف بودن
Hengame
مطلوبیت
میلاد علی پور
منصفانه بودن
علی ماشا اله زاده
See the fairnessانصاف دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fairness

کلمه : fairness
املای فارسی : فیرنس
اشتباه تایپی : بشهقدثسس
عکس fairness : در گوگل

آیا معنی Fairness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )