برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

FSB

مخفف FSB

FSB
عبارت کامل: front-side bus
موضوع: کامپیوتر
در رایانه های شخصی گذرگاه سمت-جلو یک گذرگاه داده است که حامل داده ها بین پردازنده و پل شمالی است. بسته به پردازنده استفاده شده در سیستم, بعضی گذرگاه ها ممکن است یک گذرگاه سمت-عقب نیز داشته باشند که پردازنده را به حافظه نهان ارتباط می دهد.
پهنای باند یا حداکثر ظرفیت پذیرش گذرگاه سمت-جلو به طول داده, بسامد ساعت(Clock) و تعداد داده ای که در هر سیکل فرستاده می شود, بستگی دارد. به عنوان مثال, یک پهنای باند 64 بیتی با کار در بسامد 100MHz که چهار داده را در هر سیکل می فرستد, یک پهنای باند معادل 3200MB در ثانیه دارد(MB/s)

FSB را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید آذین پور
سازمان اطلاعات فدرال روسیه(امور داخلی)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی FSB مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )