برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

FORTRAN


(کامپیوتر) فرترن (زبان کامپیوتری که برپایه ی فرمول های ریاضی استوار است)، زبان فرترن

بررسی کلمه FORTRAN

اسم ( noun )
• : تعریف: a computer language using mathematical notation and used in scientific problems (acronym for "formula translation").

واژه FORTRAN در جمله های نمونه

1. Sourced in Fortran it contains several of the features listed above.
[ترجمه ترگمان]sourced در فرترن شامل چندین ویژگی ذکر شده در بالا است
[ترجمه گوگل]منابع موجود در فورتن شامل چندین ویژگی ذکر شده در بالا می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In traditional Fortran versions, the language's hierarchical data storage order isn't flexible and can not provide this information.
[ترجمه ترگمان]در نسخه‌های سنتی فرترن، نظم ذخیره‌سازی داده سلسله مراتبی زبان انعطاف‌پذیر نیست و نمی‌تواند این اطلاعات را فراهم کند
[ترجمه گوگل]در نسخه های سنتی فورتان، سفارش ذخیره سازی سلسله مراتبی زبان انعطاف پذیر نیست و نمی تواند این اطلاعات را ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Based on the Fortran program DYNA3D. a special program for analyzing three-dimensional impact and contact of barriers and a corresponding post processor are modified and completed.
[ترجمه ترگمان]این برنامه براساس برنامه فرترن انجام شد یک برنامه ویژه برای تحلیل تاثیر سه‌بعدی و برخورد با موانع و یک پردازنده پس از آن اصلاح و تکمیل گردیده است
[ترجمه گوگل]بر اساس برنامه Fortran DYNA3D یک برنامه ویژه برای تحلیل تاثیر سه بعدی و تماس موانع و یک پردازنده پست مربوطه اصلاح و تکمیل می شود
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی عبارات مرتبط با FORTRAN به فارسی

زبان فرترن ‡‡
زبان فرترن 2

مخفف FORTRAN

FORTRAN
عبارت کامل: FORmula TRANslation
موضوع: کامپیوتر
علامت اختصاری FORMULA TRANSLATOR.
یک زبان سطح بالا که برای انجام محاسبات ریاضی ، علمی و مهندسی به کار می رود.
فرترن به عنوان زبان برنامه نویسی استاندارد امریکایی در دو نسخه تائید شده است (FORTRAN، BASIC FORTRAN) این زبان برنامه نویسی ، به طور گستره استفاده می شود.

معنی FORTRAN در دیکشنری تخصصی

FORTRAN
[کامپیوتر] فرترن علامت اختصاری formula translation ( ترجمه فرمول ) ، فرترن نوعی زبان برنامه نویسی است که در پایان دهه ی 50 شرکت IBM آن را ساخت . این زبان نخستین زبان برنامه نویسی است که به برنامه نویسان امکان می دهد تا محاسبات را به جای نوشتن دستورهای زبان اسمبلی ، به وسیله فرمولهای ریاضی شرح دهند . در این برنامه ف توضیحات با c در ستون 1 شروع شده و تمام جمله های دیگر از ستون 7 شروع می شوند . ستونهای 2-5 نیز ممکن است . عدد داشته باشند . هر خطی که ستون 6 آن خالی نباشد . به منزله ی ادامه ی خط قبلی در نظر گرفته می شود . در این مثال جمله ی FORMAT مشخص می کند که خروجی باید شامل یک مکان خالی و سپس یک عدد صحیح 5 رقمی باشد . این مکان خالی - در عمل - چا پ نمی شود . بلکه به عنوان کنترل کننده ی خط به کار می رود . چاپگر های قدیمی IBM نخستین کاراکتر هر خط را به عنوان کدی برای کاربرهای مختلف چاپگر به کار میبرند . عدد 6 در جمله write به چاپگر مربوط می شود . نام متغیر فرترن حد اکثر 6 حرف یا رقم دارد. و نخستین کاراکتر آن باید یک حرف باشد . متغیر ها می توانند صحیح ، اعضاری ، دقت مضاعف مختلط ، منطقی ( بولی ) ، یا کاراکتر ( در فرترن 778 ) باشند . اگر متغیری تعریف نشود . و حرف اول آن m,l,k.j.i یا n باشد . صحیح در نظر گرفته می شود . در غیر این صورت . متغیر اعشاری است . در مقایسه با FORTRAND IV فرترن 77 تواناییهای زیر را دارد . جمله های ورودی / خروجی پیچیده ، بویژه برای اداره ی فایلها ، توانایی پردازش داده های رشته اراکتری و جمله های ساخت یافته ی بلوکی IF- ELSE- ENDIF به منظور انجام برنامه نویسی ساخت یافته . نگاه کنید به structured programming . - فرتون ، یک زبان سطح بالا برای انجام محاسبات ریاضی علمی و مهندسی .
[برق و الکترونیک] زبان فورترن
[کامپیوتر] نسخه ای از زبان فرتون که با استاندارد ANSI X39- 1978 مطابقت داشته و برای استفاده در محیط های ریز کامپیوتری در محیط های ریز کامپیوتری ویژگی هایی به آن اضافه شده است .
FORTRAN FORmula TRANslation ...

معنی کلمه FORTRAN به انگلیسی

fortran
• high-level programming language (computers)

FORTRAN را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fortran

کلمه : FORTRAN
املای فارسی : فرترن
اشتباه تایپی : بخقفقشد
عکس FORTRAN : در گوگل

آیا معنی FORTRAN مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )