برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

FIFO LIFO


کامپیوتر : دو روش جمع اورى اقلام داده

معنی FIFO LIFO در دیکشنری تخصصی

FIFO LIFO
[کامپیوتر] دو روش جمع آوری اقلام داده .

FIFO LIFO را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fifo lifo

کلمه : FIFO LIFO
املای فارسی : ففو لفو
اشتباه تایپی : بهبخ مهبخ
عکس FIFO LIFO : در گوگل

آیا معنی FIFO LIFO مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )