برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

F.P.A

F.P.A را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عمومی ( مشترک ) را تحت پوشش می گیرد. بیمه نامه F.P.A در برابر فقدان یا خسارت بخشی از کالا تعهدی ندارد. اما بر طبق شرایط آن هر واحد بسته بندی به طور جداگانه یک واحد کامل تلقی می شود و چنانچه مفقود شود بیمه گر موظف به جبران زیان آن است. اگر تمام جعبه ها تا حدودی خسارت ببینند بیمه گر موظف به پرداخت هیچ پولی نیست .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی F.P.A مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )