برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1698 100 1
شبکه مترجمین ایران

F k space | F | k | F | k | F k

معنی F k space | F | k | F | k | F k در دیکشنری تخصصی

F k space | F | k | F | k | F k
[زمین شناسی] فضای F, k دامنه ای که در آن، متغیرهای مستقل، فراوانی (f) و عدد موج (k) هستند، تحلیل داده های لرزه ای، برخی اوقات دربرگیرنده ترسیم های f-k است. که در آن، چگالی انرژی درون یک بازه زمانی مشخص ترسیم بر پایه عدد موج در مقابل فراوانی پربندی می شوند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی F k space | F | k | F | k | F k مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )