برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

F distribution

معنی F distribution در دیکشنری تخصصی

F distribution
[آمار] توزیع F
[آمار] توزیع F تعمیم یافته
[آمار] توزیع F ماتریسی
[ریاضیات] توزیع f غیر مرکزی
[آمار] توزیع F نامرکزی
[آمار] توزیع F ماتریسی نامرکزی

F distribution را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی F distribution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )