برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

F | Fluorine | Fluorine

معنی F | Fluorine | Fluorine در دیکشنری تخصصی

F | Fluorine | Fluorine
[زمین شناسی] فلورین ،فلور - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Fluorine - شماره اتمی :9 - وزن اتمی :18.998 - آرایش الکترونی :2-7 - نوع عنصر :غیر فلزات - گروه جدول تناوبی :17 - VllA - دوره جدول تناوبی :2

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی F | Fluorine | Fluorine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )