f

/ˈef//ef/

(آموزش) نمره ی اف، نمره ی ردی، نمره ی 0، مخفف: هواپیمای شکاری (fighter) (در نام گذاری یا شماره گذاری هواپیماها به کار می رود)، فاراد (farad)، (موسیقی) بلند، بلند بنوازید، فارنهایت، پدر، فوریه، عضو (fellow) انجمن یا فرهنگستان و غیره، مونث، مادینه، (نژاد شناسی) از نسل پسری، عالی، ظریف (fine)، (بیمه) آتش سوزی، فرانک (پول فرانسه)، فرانسه، فرانسوی، ششمین حرف الفبای انگلیسی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Fahrenheit," of, pertaining to, or designating a temperature scale on which thirty-two degrees is the freezing point and 212 degrees is the boiling point of water.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element fluorine.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "female."

جمله های نمونه

1. If you would go up high, then use your own legs ! Do not let yourselves carried aloft; do not seat yourselves on other people's backs and heads . (F. W .
[ترجمه ترگمان]اگر از بالا بروی بالا، پس از پاهات استفاده کن! به خود اجازه ندهید شما را بالا ببرند، خود را به پشت و سر دیگران تکیه نکنید اف دبلیو
[ترجمه گوگل]اگر بالا می آیید، سپس از پاهای خود استفاده کنید! اجازه ندهید که خودتان بالا برود؛ خودتان را در پشت و سر دیگر مردم قرار ندهید (F W
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I got an F in chemistry.
[ترجمه علی] من در شیمی یک F ( نمره غیرقابل قبول ) گرفتم
|
[ترجمه ترگمان]من در شیمی یک F گرفتم
[ترجمه گوگل]من یک شیمی فیزیکی دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is so crazy about U. F. O. that he laps up all he can read about it.
[ترجمه ترگمان] اون خیلی در مورد \"یو\" دیوونه است صفر اه که هر چیزی که بتونه در موردش بخونه …
[ترجمه گوگل]او در مورد U F O بسیار دیوانه است که او تمام آنچه را که می تواند در مورد آن بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The consonants t, f and s are voiceless.
[ترجمه ترگمان]The خاموش و خاموش و بی صدا هستند
[ترجمه گوگل]همخوانها t، f و s بی صدا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This plant grows well in temperatures above 55°F.
[ترجمه ترگمان]این گیاه در دماهای بالاتر از ۵۵ درجه فارنهایت رشد می کند
[ترجمه گوگل]این گیاه در دمای بالای 55 درجه فارنهایت رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Passengers sweltered in temperatures of over 90?F.
[ترجمه ترگمان]مسافران در دمای بیش از ۹۰ درجه در دمای بیش از ۹۰ قرار دارند؟ اف
[ترجمه گوگل]مسافران در دماهای بیش از 90 درجه فارنهایت فرو می ریزند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Daytime temperatures never fell below 80?F.
[ترجمه ترگمان]در این روزها دمای روزانه زیر ۸۰ درجه کاهش پیدا نکرده است؟ اف
[ترجمه گوگل]دماهای روزانه هرگز کمتر از 80 درجه فارنهایت نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Her most cherished possession is a 1926 letter from F. Scott Fitzgerald.
[ترجمه ترگمان]most cherished یک نامه در سال ۱۹۲۶ از اف اسکات فیتزجرالد
[ترجمه گوگل]دارایی پر ارزش ترین آن یک نامه 1926 از F Scott Fitzgerald است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Belgian Cup has been won by the favourites F. C. Liege.
[ترجمه ترگمان]تیم اف آل اف در جام بلژیک پیروز شده است ج در لیژ
[ترجمه گوگل]جام بلژیک توسط طرفداران F C Liege برنده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Our seats are in row F of the balcony.
[ترجمه ترگمان]صندلی های ما در ردیف اف از بالکن قرار دارند
[ترجمه گوگل]صندلی های ما در ردیف F از بالکن قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Play an F followed by a G.
[ترجمه ترگمان]با یک G راه را دنبال کنید
[ترجمه گوگل]یک F را دنبال کنید و یک G
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. For flash photography, set the aperture at f.
[ترجمه ترگمان]برای عکاسی فلاش، دیافراگم را در f تنظیم کنید
[ترجمه گوگل]برای عکاسی فلاش، دیافراگم را در f تنظیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A solitary viola plucks a lonely, soft F sharp.
[ترجمه ترگمان]یک وایولا تن های تنها، تک و تنها را از هم باز می کند
[ترجمه گوگل]یک ویولون انفرادی تنها یک نرم افزار F را انتخاب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The first word begins with an F.
[ترجمه ترگمان]اولین کلمه با یک F شروع می شود
[ترجمه گوگل]کلمه اول با یک فرانسوی آغاز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Plane F 103 has homed in on the radio beacon.
[ترجمه ترگمان]هواپیمای شماره ۱۰۳ هواپیمای شماره ۱۰۳ رادیو را روشن می کند
[ترجمه گوگل]هواپیما F 103 در رادیو رادیویی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[شیمی] فلورین، فلوئور - عنصر زهرین به رنگ زرد مایل به سبز که تشکیل فلوریدها را می دهد
[کامپیوتر] رقمی در سیستم عددی مبنای شانزده که متناظر با مقدار دهدهی عدد 15 است .
[برق و الکترونیک] Fahreheit-فارنهایت[F] نوعی مقیاس اندازه گیری دما که در آن نقطه ی انجماد 32 درجه و نقطه ی جوش آب 212 درجه در فشار عادی جو است . صفر مطلق نیز در 459/6 درجه F - روی می دهد . برای تبدیل درجه ی فارنهایت به درجه سلسیوس ابتدا عدد 32 را از آن کم می کنند و سپس نتیجه در 5 تقسیم بر 9 ضرب می شود .مقیاسهای فارنهایت و سلسیوس در یک نقطه مشترکند: 40C درجه = 40F درجه . از ضرب درجه سلسیوس در 5 تقسیم بر 9 و افزودن 32 به آن درجه فارنهایت به دست می آید . - farad-فاراد [ اف] واحد ظرفیت در سیستم « اس آی». اگر تغییر ولتاژ 1 وات بر ثانیه بود در دو سر یک خازن، جریان 1 آمپر را تولید کند ظرفیت آن 1 اف خواهد بود. در عمل، فاراد واحد بسیار بزرگی است و عموماً به جای آن از دوواحد کوچکتر استفاده می شود: میکروفاراد برابر با یک میلیونیم فاراد و پیکوفاراد مساوی با یک میلیونیم میکروفاراد. - femto-فمتو- [ اف] پیشوندی که ضریب 10 به توان 13-، یا 0/000000000000001 یا یکهرازم یک میلیونیم یک میلیونیم را نمایش می دهد. - frequency-بسامد تعداد چرخه های کامل در واحد زمان برای یک کمیت دوره ای نظیر جریان تناوب، امواج صدا، یا امواج رادیویی . بسماد یک چرخه در ثانیه معادل با یک هرتز ( 1 هرتز ) است. سایر واحدهای بسامد عبارت اند از کیلومتر هرتز ( KHZ )، مگاهرتز(MHZ)، گیگاهرتز ( GHZ)، تراهرتز( THZ)، بسامد بر حسب مگاهرتز برابر است با 300 تقسیم بر طول موج بر حسب متر . - fuse-فیوز 1. قطعه ای گرمایی که به صورت سری بین بارو خط تغذیه قرار می گیرد و از مدارهای الکتریکی و / یا الکترونیکی در برابر اضافه جریان حفاظت می کند. سیم فلز یا مفتول فیوز در صورت تجاوز جریان از حد مجاز آن، ذوب شده یا می سوزد و برای شروع به کار دوباره ی مدار باید فیوز جدیدی جانشین آن شود . اغلب فیوزهای مورد استفاده در مدارهای الکترونیکی به شکل لوله های شیشه ای با کلاهک فلزی در دو انتها و سیم گرمایی در محور مرکزی آن هستند . طول فیوزهای استاندارد امریکایی 1و 1 چهارم اینچ و قطر آن 1 بر روی 4 اینچ است. همچنین ولتاژ استاندارد آنها 1 بر روی 15 تا 15 آمپ است . فیوزهای استاندارد اروپایی به طول 0/8 اینچ ( 20 میلیمتر ) و قطر 0/2 اینچ ( 5 میلیمتر ) می باشند . زمان پاسخ آنها بر حسب میلی ثانیه اندازه گرفته می شود . رده های متداول فیوز عبارت اند از واکنش سریع ( fast - acting ) و آهسته سوز (slow - blow ) یا تأخیری (time delay) . برخی از فیوزها پایه هایی برای لحیمکاری به تخته مدار دارند که در صورت سوختن باید لحیم آنها ذوب و فیوز جدیدی جانشین شود. فیوزهای محافظ گرمایی ( thermal protector fuses)از وسایل مولد گرما در
[نساجی] ششمین حرف لاتین
[ریاضیات] پنجمین حرف الفبای انگلیسی، رقم 15 در مبنای 16
[خاک شناسی] حرف اف
[آمار] ششمین حرف الفبای انگلیسی

به انگلیسی

• musical note
fahrenheit (temperature scale)
six letter of the english alphabet

پیشنهاد کاربران

نشون دادن تابع
علامت تابع
واژه اینگلیسی : F
Plural : -
Parts of speech : Abbreviation
Emoji or emojis: -
Persian prnounciton : اف
Persian definition : -
English definition: six letter of english alphabet
Fمخفف fire است.
سیستمهایF&Gکه در صنعت پالایشگاهی کاربرد زیادی دارد.
f ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: ف 1
تعریف: ← نسل فرزندی اول
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما