extratropical cyclone

تخصصی

[آب و خاک] چرخند برون حاره ای

پیشنهاد کاربران

چرخندهای برون حاره ای که گاهی چرخندهای عرض های میانی یا چرخندهای موجی نیز نامیده می شود، مراکز کم فشاری هستند که به همراه واچرخندهای مراکز پرفشار، هدایت کننده بر روی بخش زیادی از زمین هستند. چرخندهای برون
...
[مشاهده متن کامل]
حاره ای قادر به تولید هر چیزی از ابر و باران ملایم تا تندباد های شدید، توفان تندری، کولاک و پیچند هستند. ویکی پدیا

extratropical cyclone
extratropical cyclone ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: چرخند برون حارّه‏ای
تعریف: توفانی با مقیاس چرخندی در خارج از منطقۀ حارّه

بپرس