execution time


زمان اجرا، مدت اجرا

تخصصی

[کامپیوتر] مدت اجرا، زمان اجرا .

به انگلیسی

• amount of time it takes to implement a procedure

معنی یا پیشنهاد شما