evaporation loss

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] اتلاف در تبخیر

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما