esb

پیشنهاد کاربران

مخفف عبارت ( Enterprise Service Bus ) به مفهوم : اتوبوس خدمات سازمانی

بپرس